Aile Eğitimi ve Önemi

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitime "özel eğitim" denir.

Aile eğitimi, bir destek eğitim düzenlenmesi olarak normal ya da yetersizlikten etkilenmiş tüm çocuklar için önemli olmaktadır. (Snell 1983; Akköy 1984; Fox ve Binder 1990; Elksnin 1991; Varol 1996; Vuran 1997; Cavkaytar 1999; Gültekin 2000). Aile eğitimiyle, hem belli bir kurumda eğitim alan hem de hiçbir eğitim kurumunda devam edemeyen çocukların yeni beceri ve davranışları kazanmalarına önemli katkıda bulunulabilmektedir. Ayrıca, Çocuğun gelişimine uygun ve gelişimi hızlandıracak ortam ve koşulların hazırlanmasında, ailenin önemli rolünün olduğu açıktır. Öğretim süreci içindeki çocukların başarıları, okulda aldıkları eğitim kadar evde aldıkları destek eğitim ve bu sürece ailelerin katılımına bağlı olmaktadır. (Varol, 1996; Vuran, 1997).

Aile eğitimi, Çocukların okuldan ya da çevreden öğrendiklerinin kalıcı olmasını da sağlaması nedeniyle, normal olarak ifade edilen çocukların yanında yetersizlikten etkilenmiş çocuklar ve ailelerine de önemli derecede yarar sağlamaktadır.(Vuran 1997). Çok fazla sayıda ve farklı gereksinimleri bulunan yetersizlikten etkilenmiş çocuklar söz konusu olduğunda, ailelere sürekli olarak kullanabilecekleri düzeltme yöntemlerini kazandırmaya yönelik eğitimin, yetersizlikten etkilenmiş çocuğa sahip ailelere, büyük olasılıkla çocukların yeni problemlerini de çözebilecekleri bilgi ve becerilerde kazandıracağı savunulmaktadır (Fox ve Binder 1990; Vuran 1997). Bu anlamda bakıldığında, aile eğitiminde amacın, anne-babaların öğretmen rolü üstlenmesinden çok, doğal bir süreç içinde çocuklarına nasıl öğreteceklerini öğretmek olduğu açıkça görülmektedir. (Akçamete 1989). Bununla birlikte, aile eğitimi, ailelerin yeni becerileri kazanmasında ve uzmanlarla birlikte etkin bir biçimde çalışmasında da yardımcı olmaktadır ( Elksnin ve Elksinin 1991).

Aynı zamanda, çocukların devam ettiği eğitim kurumlarında anne-babaların eğitime katılımını sağlamak, çocuklara sunulan eğitimi kolay, etkili, kalıcı, genellenebilir ve ekonomik hale getirmekle birlikte, ailelerin çocuklarıyla birlikte, ailelerin çocuklarıyla birlikte olduğu zaman dilimini en iyi şekilde değerlendirmelerine de hizmet edecektir (Akkök 1984; Fox ve Binder 1990; Varol 1996 ; Cavkaytar 1999; Gültekin 2000).

Yetersizlikten etkilenmiş çocukların anne-babalarının, çocuklarının eğitimine katılması, anne babaların çocuklarını herkesten daha iyi tanıması, çocuğu ile daha fazla etkileşim içinde olması, birebir eğitim eksiğini gidermesi, öğretim ve diğer hizmetlerin masraflarını azaltması ve doğrudan eğitim hizmeti götürülemeyen çocukların eğitimini üstlenmesi açısından oldukça önemli görülmektedir. (Akkök 1984; Fox ve Binder 1990; Cavkaytar 1999). Bunların yanında, ailelerin, çocukların okulda öğrendiği becerileri evde sürdürmesi, pekiştirmesi ve en önemlisi çocukların gelişimlerine yardımcı olmaktan duydukları hoşnutluk, aile eğitimin önemini açıkça gözler önüne sermekte ve çeşitli aile eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması gerekliliğini ortaya koymaktadır. (Fox ve Binder 1990).

DAVRANIŞ YÖNETİMİ AİLE EĞİTİM PROGRAMI (PDF)
DİL ÖĞRETİMİ AİLE EĞİTİM PROGRAMI (PDF)
 UYARLANMIŞ YOĞUN TUVALET EĞİTİMİ AİLE EĞİTİM PROGRAMI (PDF)