AMACIMIZ

     Özel gereksinimli (Zihinsel Engelli) bireylerin bilimsel çerçeve ışığında eğitim almalarını ve iş istihdamlarını sağlayarak yaşadıkları toplumda bağımsız yaşam sürdürmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda, onların eğitimlerinde başkalarına bağımlı olmadan yaşamaları, kendi kendine yeterli duruma gelmeleri ve toplumla bütünleşmelerini amaçlamaktadır.

     Özel gereksinimli bireylerin toplum içinde bağımsız yaşam sürdürmelerinin en önemli yanlarından biri de bir meslek sahibi olmaları ve mesleklerini icra edecek istihdam ortamlarında çalışmalarıdır.

     Ancak engelli bireylerin ülkemizde hem meslek sahibi olmaları hem de istihdam edilmeleri noktasında bazı sıkıntılar yaşadıkları bilinmektedir. Derneğimiz bu sıkıntıların aşılarak özel gereksinimli bireylerin toplumla bütünleşmelerini ve meslek sahibi olabilmelerini desteklemek için kurulmuştur.