ÇALIŞMALARIMIZ

 1. Özel eğitimde güncel ve bilimsel eğitim metotlarına yönelik sertifika programlarının düzenleme
 2. Ailelere yönelik farklı alanlarda eğitimler verme
 3. Özel gereksinimli öğrencilere yönelik değerlendirme ve kapsamlı olarak eğitim programları hazırlama
 4. Sportif faaliyetler düzenlenme ve turnuvalara katılım
 5. Sosyal faaliyet kursları düzenleme (halk oyunları-tiyatro vb.)
 6. Mesleki beceri öğretimi ve işe yerleştirme
 7. Özel gereksinimli bireylerin ürettikleri ürünleri pazarlamalarını sağlama bu amaçla döner sermayeli tesisler kurma.
 8. Farkındalık programları yapma
 9. Dernek tüzüğü çerçevesinde Avrupa Birliği Hibe Programları bünyesinde projeler hazırlama ve uygulama.
 10. Aileleri bilinçlendirme ve özel eğitim alanıyla ilgili gündemi takip edebilme amacıyla süreli yayın çıkarma.
 11. Özel gereksinimlerinin  nedenleri üzerinde durarak bilimsel açıdan inceleme ve araştırma yapma veya yaptırma, alınması gereken önlemleri, elde edilen bulgulara göre kamuoyuna duyurma.